Frågeställningar och konkreta tips kring rutiner och struktur

Frågeställningar att fundera på i föreningens fortsatta arbete och för dig som ledare

För föreningen

 • Hur rekryterar ni ledare och vilka kriterier utgår ni från?
 • Hur skapar ni bra förutsättningar för ledarna att utföra sitt uppdrag?
 • Har ni tagit begränsat utdrag ur polisregistret på ledarna?
 • Vem är ansvarig för ledarna i föreningen?

För dig som ledare

 • Hur är du en positiv förebild?
 • Hur kan du säkerställa att de pass du håller i får en positiv start och ett positivt slut?
 • Hur kan du anpassa ditt ledarskap efter vad åkarna vill få ut av sin skateboardåkning?
 • Hur är ditt språkbruk inkluderande?
 • Hur skapar du en inkluderande och trygg miljö?

Konkreta tips kring rutiner & struktur!

 • Tydlig början och slut – Bestäm hur ni startar upp och avslutar. Ge ett tryggt välkomnande och ett positivt avslut.
 • Rutiner och förutsägbarhet – Ha återkommande upplägg och förutsägbara ramar. Även var en sitter och står vid samlingar. Gå igenom dagens upplägg.
 • Hjälp till att hålla fokus – Har någon svårt att sitta still på samlingarna? Be personen om hjälp att ansvara för något (t.ex. lånebrädor och hjälmar). Håll genomgångarna tydliga och korta!
 • Ha en tydlighet i pauserna – vad ska jag göra då och vad gör vi sen?
  Till exempel: -Nu tar vi en paus på fem minuter där ni kan passa på att dricka vatten eller gå på toaletten om ni behöver. Fem över sju ses vi vid minirampen där vi ska fortsätta öva på drop-in.